Identiteitskaart

 • Samenvatting

  • Reist u buiten Europa, dan heeft u een paspoort nodig.
  • U mag naast een identiteitskaart ook een paspoort hebben.
  • Als u 18 jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig. Op uw identiteitskaart staat tot welke datum die geldig is.
  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf een identiteitskaart aanvragen.
  • De Nederlandse Identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.
  • De levertijd van een Nederlandse Identiteitskaart na aanvraag is ongeveer vijf werkdagen.

  Voor dit product moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  de Nederlandse Identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. bij de gemeente. Bij de aanvraag kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen of overleden) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

  Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf een identiteitskaart aanvragen. De levertijd van een Nederlandse Identiteitskaart na aanvraag is ongeveer vijf werkdagen.

  Wat moet u meenemen?

  • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als de geldigheidsdatum is verstreken. Ook beschadigde documenten moeten worden ingeleverd.
  • In geval van vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal van de politie. Het aangifte formulier is verkrijgbaar bij de gemeente.
  • 1 recente, goed gelijkende pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto eisen. Alle eisen staan in de Fotomatrix Model 2007. De gezichtsopname wordt ook in de chip van het paspoort of de identiteitskaart opgeslagen.
  • De verschuldigde kosten.

  Voor kinderen tot 12 jaar

  • Voor de verkrijging van een Nederlandse Identiteitskaart hebben kinderen tot 12 jaar toestemming nodig van degene(n) die het gezag over de minderjarige uitoefen(t)(en); in veel gevallen zijn dit beide ouders.
  • Het kind moet altijd zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen.
  • In elk geval dient één van de ouders/gezaghouders aanwezig te zijn bij de aanvraag. Deze ouder kan ter plekke toestemming geven en moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  • De andere ouder/gezaghouder mag schriftelijk toestemming geven. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier reisdocument downloaden. Bij de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring moet een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. De handtekening moet goed leesbaar zijn.

  Afhalen binnen 3 maanden

  Als u het document niet afhaalt binnen 3 maanden dan vervalt het document van rechtswege. U hebt dan geen recht op teruggave van de door u betaalde leges.

  Spoedprocedure

  Voor de identiteitskaart kunt u een beroep doen op de spoedprocedure. In die gevallen kunt u uw reisdocument in de regel de eerstvolgende werkdag ophalen bij de gemeente, als de aanvraag vóór 14.00 uur is gedaan. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

  Verlies of diefstal

  Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 15 juni 2016 niet meer eerst  naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

  Visum

  Voor een enkel land is soms naast een Nederlandse Identiteitskaart ook een visum noodzakelijk. Voor informatie over visa kunt u zich het beste in verbinding stellen met de ambassade van het land van bestemming.

 • Kosten

  • Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder € 50,65 (10 jaar geldig)
  • Identiteitskaart tot 18 jaar € 28,60 (5 jaar geldig)
  • Voor een spoedprocedure identiteitskaart betaalt u € 47,55 extra. Dit bedrag komt dus bovenop de kosten voor een normale aanvraag.

  Kosten moeten bij aanvraag worden voldaan.