Hondenbelasting

 • Samenvatting

  Als inwoner van de gemeente Pekela betaalt u hondenbelasting als u één of meer honden houdt. De hondenbelasting geldt ook voor honden die in het buitengebied verblijven en voor honden die niet op de openbare weg komen. Alleen voor blindegeleide- of gehandicaptenhonden hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

  Aan- of afmelden

  U kunt het aan- of afmelden van uw hond(en) online doorgeven.

  Aan- of afmelden hondenbelasting

 • Hoe werkt het?

  Voor honden die in een kennel worden gehouden, moet ook hondenbelasting worden betaald. Hiervoor geldt een kenneltarief. Indien u in aanmerking wilt komen voor een kenneltarief, dan dient u een "Kennelregistratie" van de "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" te kunnen overleggen.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. Indien u in de loop van het belastingjaar houder wordt van een of meer hond(en), dan bent u voor deze hond(en) belastingplichtig voor de resterende volle kalendermaanden van het jaar.

  Als u in de loop van het jaar ophoudt houder te zijn van een of meer hond(en), kunt u aanspraak maken op ontheffing voor de nog resterende volle kalendermaanden van het belastingjaar. 

 • Kosten

  De tarieven voor 2017:

  • 1e hond € 60,00
  • 2e hond € 80,00
  • Vanaf 3e hond € 99,50
  • Kennel € 175,00

  Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de hondenbelasting

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Pekela.

  Contactformulier

  Wilt u liever telefonisch contact opnemen met de gemeente? Dan kunt u bellen met t. 0597 617 555.