Vriendenclub Kostrzyn-Pekela gaat door met uitwisselingen in afwezigheid van bestuur Pekela

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

Op zaterdag 9 september 2017 heeft de Poolse delegatie uit Kostrzyn Oude Pekela bezocht. Sinds 1990 verzorgt de vriendenclub Kostrzyn-Pekela uitwisselingen tussen beide gemeenten. Het gemeentebestuur van Pekela is hierbij ook vaak aanwezig.

Vanaf zaterdag 9 september 2017 worden de bestuurlijke contacten en ontmoetingen tussen Kostrzyn en Pekela afgebouwd.

Burgemeester Jaap Kuin: “Met het oog op de toekomst dat gemeenten steeds intensiever moeten gaan samenwerken en we niet weten hoe de toekomst eruit ziet, neemt het college van B&W met dit voortschrijdend inzicht afscheid van het gemeentebestuur van Kostrzyn.”

Tijdens het bezoek heeft burgemeester Kuin het hoe en waarom persoonlijk toegelicht. Aan de Poolse collegeleden en de vriendenclub Kostrzyn-Pekela zijn als blijk van waardering cadeaus overhandigd.

De leden van de vriendenclub Kostrzyn-Pekela zullen de uitwisselingen, zoals zij reeds organiseren sinds 1990, blijven voortzetten. Jaap Kuin: “Hier zijn we als college blij mee, omdat het goed is van elkaars cultuur te leren en ervaringen te blijven uitwisselen”.