Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Sociaal team Pekela

Sociaal team Pekela

Het sociaal team Pekela bestaat uit de afdelingen:

  • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet verplichtte GGZ (WvGGZ)
  • Zorg en Veiligheid

Meldpunt sociaal team Pekela

Heeft u vragen of wilt u een melding doen bij het Sociaal Team dan kan dat via ons meldpunt.

Het meldpunt is iedere werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

Bel het Sociaal Team: 0598 652301

U kunt ook een mail sturen naar: sociaalteam@pekela.nl

Wanneer politie bellen

Is de overlast zo erg dat de politie volgens u moet ingrijpen? Bel dan de politie: 0900-8844 (geen spoed, wel politie). Bel bij acuut gevaar altijd 112 (als elke seconde telt).

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Vermoedt u dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld? Of dat een kind in een onveilige thuissituatie zit? Dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis Groningen. Dat kan ook anoniem. Ook hier geldt dat u bij acuut gevaar 112 kunt bellen.