Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen:

 • Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld, zonder aanvraag bij de gemeente.
 • Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals: vervoersvoorzieningen, woonvoorziening en rolstoelvoorziening.

Algemene voorziening begeleiding (AVB)

De algemene voorziening begeleiding Wmo is bedoeld voor inwoners van de gemeente Pekela die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een AV-medewerker wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig. Voor deze ondersteuning is geen indicatie nodig en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Medewerkers van de algemene voorziening begeleiding zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 0597 613902.

U kunt ook voor een gesprek binnenlopen in:

 • De Binding aan Sportlaan 4, Oude Pekela
 • De Kiepe Multifunctionele accommodaties aan de Meidoornlaan 88, Nieuwe Pekela

Algemene voorziening huishoudelijke hulp (AVHH)

Huishoudelijke hulp is een algemene voorziening. Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage (€ 19,00 per maand, prijzen 2021).

Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met de organisaties Beter Thuis Wonen of Buurtdiensten. Zij kijken samen met u wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt ingezet door de organisatie.

Melding ondersteuning Wmo

Wilt u een aanvraag voor ondersteuning via de Wmo doen? U maakt een melding bij Bureaudienst Wmo van gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente:

 • U kunt bellen tijdens het telefonisch spreekuur van de Wmo (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur), via telefoonnummer: 0597 617555
 • Of neem contact op via de mail bureaudienstwmo@dekompanjie.nl
 • Tijdens uw aanmelding wordt (indien nodig) direct een afspraak ingepland voor het keukentafelgesprek
 • U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek en u bruikbare informatie en advies geven.
 •     Tijdens het (keukentafel)gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt er door de Wmo consulent van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.

Toetsingskader kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO

Op 23 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsingskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Pekela en te vinden via: Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO/Jeugd, u vindt de toetsingskaders daar als externe bijlage.

De eigen bijdrage voor de Wmo

In Nederland zijn door het Rijk regels opgesteld die van toepassing zijn voor de eigen bijdrages van voor de WMO. Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal regels gewijzigd. Er wordt een verschil gemaakt tussen de algemene voorziening WMO en maatwerk WMO. Het abonnement voor maatwerk is een vast bedrag, vastgesteld door het Rijk. De algemene voorziening WMO valt daarbuiten. Daardoor kan de hoogte van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening WMO per gemeente verschillen.

Het maatwerk WMO abonnement is een vast tarief. De eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning valt onder de algemene voorzieningen WMO. De tarieven zijn vanaf 1 januari 2019:

 • Maatwerk abonnement WMO € 19,00 per maand
 • Algemene voorziening WMO voor huishoudelijke ondersteuning € 7,50 per uur

(kosten 2021)