Manager Dienstverlening

Voor het team Dienstverlening zoeken wij een Manager 32-36 uur per week.

De gemeente Pekela is in opbouw. Sinds 1 januari 2021 is Pekela weer een gemeente met een zelfstandige ambtelijke organisatie. De gemeente richt zich bovenal op het tot stand brengen van een ‘Pekelder’ gemeenschap waar het fijn wonen, werken en ondernemen is. De kleinste gemeente van de provincie Groningen staat voor grote uitdagingen, ook wat betreft de dienstverlening naar inwoners, organisaties en bedrijven. En vanzelfsprekend moet de bestuurlijke en ambtelijke organisatie zich ook verder ontwikkelen. Bij Pekela geloven we dat je uitdagingen beter samen kunt aanpakken. We combineren de ervaring, kennis, vindingrijkheid en passie van de ruim 65 mensen die bij de gemeente Pekela werken om een positieve impact te maken. Ben jij klaar om daaraan bij te dragen en samen het verschil te maken?

Voor de gemeente Pekela zoeken wij een Manager Dienstverlening, 32-36 uur per week

De opgaven voor nu en straks
Hoe en wat en waar kan de Pekelder inwoner straks in contact komen met de gemeente? Waar haal ik mijn paspoort of rijbewijs? Wie helpt mij als ik vragen heb bij het aanvragen van een WMO-hulpmiddel? Hoe kom ik aan een vergunning? Wanneer kan ik een wethouder spreken? En kan dat digitaal of telefonisch of persoonlijk? Vragen die beantwoord worden in een dienstverleningsconcept “op Pekelder-wijze”. En als manager Dienstverlening heb jij daar het voortouw in!

Het team Dienstverlening is in opbouw; een deel van de dienstverlening is nu nog ondergebracht bij de gemeente Veendam. Door middel van een dienstverleningsovereenkomst wordt kennis en capaciteit tot uiterlijk 1 januari 2026 ingehuurd. Dat geeft de gemeente Pekela de tijd om een goede dienstverlening naar inwoners, organisaties en bedrijven neer te zetten, inclusief huisvesting van die dienstverlening. Daarnaast kan ook de interne dienstverlening slim, effectief en efficiënt ingericht worden. Een uitdagende opdracht voor iemand die zich verbonden voelt met Pekela. De toekomstvisie 2022-2030 Pekela in beweging* is de leidraad voor de organisatie en daarmee ook hoe de dienstverlening vorm en inhoud gegeven moet worden.

De functie
Het team Dienstverlening bestaat nu uit 13 medewerkers (planning & control, financieel advies, communicatie, informatiemanagement, gegevensbescherming, programmamanagement en bestuurssecretariaat). Telefonie, Burgerzaken, Belastingen, ICTbeheer, Huisvesting & Facilitaire Zaken, Debiteuren/Crediteuren en HRM moeten in de komende jaren opgebouwd en in de organisatie ondergebracht worden. De ontvlechting van de Dienstverleningsovereenkomst met Veendam moet op 1 januari 2026 een feit zijn.

De gemeente Pekela zoekt een manager die:

 • Een team kan bouwen
 • Die oprecht geïnteresseerd is in mensen
 • Een sparringpartner is voor de professionals, zodat zij weten hoe zij hun professionele ruimte kunnen gebruiken
 • met energie en humor het team inspireert
 • de kwaliteiten van de medewerkers ziet en hen stimuleert zich verder te ontwikkelen
 • de doelen voor ogen houdt en de prioriteiten bewaakt
 • de werkdruk en de werkvoorraad van de medewerkers bewaakt

Als lid van het managementteam (en loco-secretaris) bouw je samen aan een robuuste en flexibele organisatie. Je bent het eerste (en laatste) aanspreekpunt van het College van Burgemeester en Wethouders; als (politiek) adviseur ben je een stevige sparringpartner voor de portefeuillehouders financiën, personeel & organisatie en bedrijfsvoering. Namens de gemeente Pekela ben jij het gezicht en de onderhandelaar voor de ontvlechting met Veendam. Je legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • Vind jij het profiel en de uitdagingen van en voor Pekela interessant en ben jij:
 • inhoudelijk sterk op financiën, ICT en/of bedrijfskunde
 • creatief in het neerzetten van een dienstverleningsconcept “op Pekelder-wijze”
 • in staat om met alle geledingen binnen en buiten de gemeente op een stevige, doortastende en constructieve wijze te communiceren
 • gemotiveerd om in een complexe en politiek-bestuurlijk dynamiek te werken
 • die flexibele manager waar het team Dienstverlening, het managementteam en het College naar uitzien

Als je antwoord op deze vragen ‘ja’ is, dan willen we graag met jou in contact komen voor een verkennend gesprek. Wij willen deze rol in onze organisatie structureel invullen. We hebben daarom de intentie om, na een tijdelijk contract van een jaar, in een vast dienstverband met je verder te gaan.

De procedure

Heeredwinger Advies ondersteunt de gemeente Pekela bij de werving en selectie van de nieuwe manager Dienstverlening. Je kunt Mirjam Smit bellen voor nadere informatie en een ontmoeting: 06-25125086 en m.smit@heeredwinger.nl De sluitingsdatum is 3 oktober 2022.
De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 12. Naast een salaris van maximaal € 6103,- bruto per maand krijg je bij ons een individueel keuzebudget van 17,05% (waaronder vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Deze extra salariscomponent kun je naar eigen wens flexibel inzetten. De gemeente Pekela biedt daarnaast nog diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, hybride werken en ruime opleidingsmogelijkheden. Bij de gemeente Pekela vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en het gevoel heeft er echt bij te horen.

*De toekomstvisie 2022-2030 Pekela in beweging

Door participatie van inwoners en gesprekken met meer dan dertig organisaties en bedrijven zijn beelden en wensen verwerkt tot een aansprekende visie. In dat kader richt Pekela zich de komende jaren vooral op vier domeinen: Gezondheid, Woonomgeving, Werk & Inkomen en Leren.

De gemeentelijke organisatie heeft binnen die domeinen 10 opgaven geformuleerd die gezamenlijk opgepakt worden:

 • het verbeteren van het opleidingsniveau
 • het verhogen van de participatie in het onderwijs
 • het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid
 • het vergroten van de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt
 • het verkleinen van schulden en intergenerationele armoede
 • het stimuleren en ondersteunen van een gezonde leefstijl
 • het organiseren van bereikbare en toegankelijke zorg
 • het gebiedsgericht verbeteren van dorpen en wijken
 • het stimuleren en ondersteunen van huiseigenaren bij de energietransitie
 • het investeren in meer aantrekkelijke dorpscentra