Vacature voorzitter en leden rekenkamers Westerwolde en Pekela

De raden van de gemeenten Westerwolde en Pekela hebben recent elk een rekenkamer ingesteld en gingen hierbij een personele unie aan. Beide rekenkamers hebben sindsdien dezelfde voorzitter en leden. Wij zijn nu op zoek naar één voorzitter en twee leden. Wie geeft met veel enthousiasme inhoud aan onze rekenkamers?

De werkzaamheden
De complexiteit van gemeentelijke opgaven neemt toe. Dit komt deels door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Hierdoor verandert het werk van de gemeenteraad. Het uitvoeren van onze controlerende functie vraagt daarom meer dan ooit om een proactieve aanpak. De rekenkamer is hierin een van onze belangrijkste instrumenten. 

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. In de praktijk komt het erop neer dat de rekenkamer controleert of het geld van de gemeente op de juiste manier besteed wordt. Op basis van de uitkomsten doet de rekenkamer aanbevelingen aan het gemeentebestuur. 

Samenstelling rekenkamer
De personele unie bestaat uit drie leden, waaronder één voorzitter. We streven naar een samenstelling waarin elk lid zijn eigen expertises heeft op de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Formeel ondersteunen beide griffiers de rekenkamers, maar de griffie van Westerwolde is het aanspreekpunt. De voorzitter en de leden worden voor een termijn van 6 jaar benoemd en kunnen voor een periode van maximaal drie jaar worden herbenoemd. 

Functie-eisen

  • Hbo+- of wo-werk- en -denkniveau
  • Ervaring met het organiseren en uitvoeren van (onafhankelijk) onderzoek
  • Actuele kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen in het gemeentelijk domein
  • Flexibele beschikbaarheid 

Enige affiniteit met en kennis van het gebied waarin Westerwolde en Pekela liggen wordt op prijs gesteld. Daarnaast ben je sinds 2018 niet actief geweest voor de gemeenten Westerwolde of Pekela en vervul je geen andere functies die onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan.                                                 

Vergoeding
De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding. De vergoeding voor een voorzitter bedraagt € 200,00 en voor een lid € 150,00. Daarnaast worden de reiskosten vergoed. 

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 30 april 2023 door een motivatiebrief en cv te sturen naar griffie@westerwolde.nl. Na briefselectie vindt er een gesprek plaats met een selectiecommissie bestaande uit raadsleden van de gemeenten Westerwolde en Pekela. 

De gesprekken vinden plaats in twee ronden. De eerste ronde op maandag 15 en dinsdag 16 mei 2023 en de tweede op maandag 22 mei 2023. Benoeming (door de beide gemeenteraden) vindt plaats op aanbeveling van de selectiecommissie. We streven ernaar de benoeming te laten ingaan in september 2023.

Informatie
Meer informatie? Mail naar de griffier van de gemeente Westerwolde, drs. Patrick D. Nap CMC, via p.nap@westerwolde.nl en/of de griffier van de gemeente Pekela, Onno Rijkens, via o.rijkens@pekela.nl. Of bekijk de website van de gemeente Westerwolde www.westerwolde.nl en van de gemeente Pekela www.pekela.nl