Raadsgriffier

Ben jij een betrokken en ervaren professional die past in een cultuur van ‘samen de schouders eronder’ ? Dan maken we graag kennis met je voor de functie van Raadsgriffier (24 - 36 uur per week).

De gemeente Pekela bestaat uit de kernen Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Boven Pekela en Bronsveen en telt ruim 12.000 inwoners. Het Pekelderdiep loopt als een lint door de 13 kilometer lange gemeente en heeft van oudsher een centrale rol in de ontwikkeling van de streek. Pekela is een karakteristieke Groningse gemeente met een boeiende en soms roerige geschiedenis.  Dat heeft gemaakt dat de Pekelders trots zijn op hun gemeente en vanuit betrokkenheid bijdragen aan de gemeenschap. Dat is ook zichtbaar in de toekomstvisie ‘2022-2030, ‘Pekela in beweging’. Door haar ligging in het hart van Oost-Groningen is Pekela goed bereikbaar en heeft het een goed ontwikkelde infrastructuur.  Het is een goede plek om te wonen, te werken en te recreëren.  De ambtelijke organisatie is compact en wordt gekenmerkt door korte lijnen, snelle besluitvorming, brede functies en betrokkenheid.

Het Bestuur

Voor de Toekomstvisie ‘Pekela in beweging’ (2022) hebben inwoners meegedacht en zijn maatschappelijke organisaties aan het woord geweest. Dit leverde een schat aan input op. Wij zijn blij met deze betrokkenheid en nemen de samenleving serieus.

De gemeenteraad stuurt op welzijn, en niet alleen op welvaart. Het ervaren van gezondheid en geluk is van belang naast economische factoren en harde cijfers. Inwoners en lokale bedrijven, verenigingen en instellingen staan centraal. De gemeente verwacht dat zij zelf initiatief nemen, en wil ondersteunen en voorwaarden scheppen om plannen te realiseren.

De gemeenteraad bestaat uit 15 leden, verdeeld over 7 politieke fracties. De raad vergadert gemiddeld één keer per 6 weken. Tussendoor houdt de raad openbare inforaden waarvoor verschillende thema’s aan de orde komen. Er is een seniorenconvent dat bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters en fungeert als agendacommissie en presidium.
De raad is bezig met een onderzoek (discussie) over een mogelijke andere vergaderwijze van de raad. Van de griffier wordt daarin een voortrekkende rol gevraagd.

De functie

We zetten als gemeente bewust en actief in op betrokkenheid met en zichtbaarheid voor onze inwoners. Transparantie en laagdrempeligheid vinden wij belangrijk.

We nemen onze inwoners mee in het vormen en uitvoeren van beleid, we zetten in op participatie. Het samenspel tussen inwoner en bestuur vlieg je vernieuwend aan. Je toont  initiatief en stelt heldere kaders.

In het driehoeksoverleg met onze burgemeester en gemeentesecretaris ben je een gelijkwaardige gesprekspartner.

Wie we zoeken

Je hebt een heldere visie op jouw rol als griffier. Je bent toegankelijk en voelt je betrokken bij onze gemeente en haar inwoners. Je bent proactief en coöperatief, communiceert helder en je staat open voor feedback en argumenten.

Ervaring is belangrijk, jouw aanleg voor dit vak heb je ruimschoots bewezen. Dat kan ook in een ondersteunende rol zijn.

Je hebt laten zien dat je met de (spreekwoordelijke) hectiek kunt omgaan. Jouw basishouding is kritisch en duidelijk, maar altijd dienstverlenend.

Een flinke dosis (Groningse) humor weet je in te zetten voor draagvlak voor jouw adviezen.

Wat we bieden

Wij bieden een structurele functie met ruime ontwikkelingskansen in een overzichtelijke en professionele organisatie met korte communicatielijnen. De ambtelijke organisatie van Pekela bestaat uit ruim 80 collega’s. De griffie bestaat momenteel uit een griffier en een griffiemedewerker (0,5 fte). Het gemeentehuis is gevestigd in Oude Pekela.

Wij hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Ook bieden we loopbaan advies als je daar behoefte aan hebt.

Het salaris voor deze functie is, afhankelijk van ervaring, maximaal € 5.725,-  bruto per maand, functieschaal 11, Cao Gemeente.

Daarnaast kennen we een individueel keuzebudget van 17,05% dat flexibel te benutten is.

Geïnteresseerd?

Upload je motivatie en CV uiterlijk maandag 29 mei 2023

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Onno Rijkens, Griffier a.i.. Hij is bereikbaar via 06 21594564. Met vragen over de procedure kun je terecht bij Cees van Houten (HR adviseur a.i.). Hij is bereikbaar via 06 23180947.

De (eerste) selectiegesprekken worden in nader overleg gepland.

Deze vacature is opengesteld voor interne en externe kandidaten, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

Het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

s.v.p. geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature!