Financieel strateeg (36 uur)

De gemeente Pekela is in opbouw. In de kleinste gemeente van Groningen is het fijn leven, werken en ondernemen, maar we staan ook voor grote uitdagingen in onze ontwikkeling.

Sinds 1 januari hebben we weer een zelfstandige ambtelijke organisatie en bouwen we verder aan een samenleving die recht doet aan de ‘Pekelder’ bevolking: no-nonsense en soms ongepolijst, maar vooral betrouwbaar, eerlijk en trots. Hoewel onze gemeentelijke organisatie klein is, hebben we een grote en belangrijke taak. Aan het eind van dit profiel vind je meer informatie over de gemeente.

Het financiële beheer van onze gemeente is nu nog deels belegd bij onze oude partner in de Kompanjie, de gemeente Veendam. Binnen afzienbare tijd neemt Pekela deze taak terug. Ons financiële beleid is cruciaal in de verdere opbouw van de gemeente. Om ons te helpen bij deze opbouw zoeken wij een financiële duizendpoot.

Financieel strateeg, 36 uur per week

Je bent verantwoordelijk voor ons totale financiële beleid. Hier vallen de begroting en de jaarrekening onder, maar ook alle tussentijdse financiële rapportages en de contacten met de accountant. Je inbreng en advies worden gevraagd op de financiële aspecten van alle beleidsterreinen en je adviseert hierin zowel het bestuur van de gemeente als de ambtelijke organisatie. Van reserves en kredieten tot aan financial control, over alles wat financieel van aard is wordt jouw kundige advies zeer gewaardeerd.  Je bent, kortom, betrokken bij alle financiële aspecten van de bedrijfsvoering en het beleid van onze gemeente in deze brede en cruciale functie. Je kijkt met een brede blik waarmee je in staat bent de samenhang tussen de beleidsterreinen te zien en de gevolgen van de beslissingen voor de toekomst te duiden. Dit is een forse uitdaging en we zoeken daarom ook een stevige, inventieve en ondernemende gesprekpartner voor de burgemeester, wethouders en de ambtelijke leiding.

Om deze mooie en belangrijke functie goed te kunnen uitoefenen heb je de ambitie en het enthousiasme om met ons mee te groeien. Wij willen samen ondernemen, werken en bouwen aan een nog mooier Pekela.

Vind je de functieomschrijving interessant en ben jij:

  • Een financieel strateeg die minimaal HBO+ is opgeleid?
  • Een denker en een doener met voldoende vakinhoud en bij voorkeur ervaring in het gemeentelijke domein?
  • In staat om met alle geledingen binnen en buiten de gemeente op een stevige en constructieve wijze te communiceren?
  • In staat om de meerjarige financiële gevolgen van beleidsontwikkelingen te zien?
  • Bekend met financial control, P&C-cycli en programma- en projectcontrol?
  • Gemotiveerd om in een complex en politiek-bestuurlijk krachtenveld te werken?
  • Geschikt om op lange termijn te denken en op korte termijn de spreekwoordelijke handen uit de mouwen te steken?
  • Flexibel ten aanzien van je takenpakket en de ontwikkelingen die daarin mogelijk zijn?
  • Ondernemend genoeg om zelfstandig belangrijke ontwikkelingen te signaleren en te stimuleren?
  • In staat om de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke organisatie goed aan te voelen en je handelen daarop af te stemmen?

Als je antwoord op deze vragen ja is, willen we graag met je in contact komen voor een verkennend gesprek. Wij willen deze rol in onze organisatie structureel invullen. We hebben daarom de intentie om, na een tijdelijk contract van een jaar, in een vast dienstverband met je verder te gaan. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 11. Een markttoeslag bij passende, aantoonbare ervaring is bespreekbaar. Naast een salaris van maximaal €5169 bruto (salaris per 1-10-2020) krijg je bij ons een individueel keuzebudget van 17,05% en een aanvullend pakket van arbeidsvoorwaarden. 

De werving en selectie wordt verzorgd door Heeredwinger Advies. De contactpersoon bij Heeredwinger Advies is Jacques Heldoorn. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 25024328 of via de mail: j.heldoorn@heeredwinger.nl

De sluitingsdatum is 29 november.

Heeredwinger advies - carrière- en organisatieontwikkeling

Over de gemeente Pekela

De gemeente Pekela is een typische oost-Groningse gemeente. Veenkoloniën, landbouw, scheepvaart en industrie hebben het Pekelder landschap en de volksaard gevormd. De kernen Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Boven-Pekela en Bronsveen huisvesten samen ruim 12000 inwoners. Het gebied is groen, rustig en betaalbaar. De Pekelder bevolking is trots en recht voor zijn raap. Stoere, vriendelijke mensen die samen leven, werken en ondernemen in een regio die aan een mooie opbouw bezig is maar zeker ook behoorlijke uitdagingen kent. De grootste vraagstukken voor Pekela liggen op het sociaal-maatschappelijke terrein. De ambitie van de gemeente om juist op dit terrein stappen voorwaarts te maken, zorgt voor stevige financiële dilemma’s. De gemeente wordt hierdoor gestimuleerd om vooral bezig te zijn met wat er echt toe doet en hierin scherpe keuzes te maken. Het bestuur van de gemeente wil dicht bij de bevolking blijven staan en het voorzieningenniveau handhaven voor toekomstige generaties. De ambtelijke organisatie is daarom klein, maar met grote ambities. Dit heeft mooie gevolgen voor het werken bij de gemeente. Iedereen, van hoog tot laag, zet samen de schouders eronder. Pekela is een ‘doe’-gemeente; Denken over de lange termijn, maar vandaag doen. De lijntjes zijn kort en door de kleine, platte organisatie wordt je continu uitgedaagd om buiten je eigen beleidsterrein te gaan en samen met de collega’s uit andere beleidsterreinen het geheel te overzien. Nu de gemeenteraad heeft besloten weer met een eigen ambtelijke organisatie verder te gaan wordt er hard gewerkt aan de toekomstvisie en het prioriteren van het takenpakket. ‘Welke taken willen we zelf doen en welke kunnen we uitbesteden?’ is hierbij de leidende vraag. Het antwoord hierop vraagt een continue afstemming van het bestuur en het ambtelijk apparaat op wat er nodig is om de Pekelder samenleving het beste te dienen.

Iedereen in het gemeentelijke apparaat werkt mee aan de vormgeving van deze toekomstvisie. ‘Daar ga ik niet over’ bestaat dan ook niet in de gemeente Pekela. 

De voordelen van een kleine organisatie worden zoveel mogelijk aangewend om slagvaardig te zijn. Het management van de gemeente is gericht op het breed ontwikkelen van de medewerkers en het stimuleren van actief eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente is verdeeld in een sociaal domein en een fysiek domein. Daarnaast is er een team bestuursondersteuning waarvoor de gemeentesecretaris/algemeen directeur verantwoordelijk is. De functie van Financieel Strateeg bevindt zich ook in dit team. Er werken op dit moment ongeveer 65 mensen bij de gemeente en de begroting bedraagt ongeveer 50 miljoen euro.