Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Heeft u ook geen uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan. Ondertussen laat u zien dat u alles doet om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.

We kijken bij uw aanvraag niet alleen naar het inkomen en vermogen. Ook het aantal personen in uw huishouden telt mee voor de hoogte van de uitkering. Woont u met meer volwassenen in huis? Dan kunt u kosten delen en krijgt u daarom een lagere uitkering. Dit geldt niet voor kinderen tot 21 jaar die bij u wonen of bijvoorbeeld studenten en huurders. Dit heet de kostendelersnorm.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Pekela.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen. Dat betekent dat u Nederlander bent of dat u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, of u heeft een verblijfsvergunning. Als u nog procedeert over de verlenging van uw verblijfsvergunning, heeft u misschien ook nog recht op bijstand.
 • Uw inkomen en eigen vermogen, zoals uw huis, auto en spaargeld, liggen onder de bijstandsgrens of vermogensgrens. Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen en eigen vermogen mee. Ook het vermogen van thuiswonende kinderen telt mee. Let op, we controleren het vermogen. Dit heet de vermogenstoets.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering. En uw partner ook niet.
 • U kent de Nederlandse taal goed. Of u kunt laten zien dat u deze aan het leren bent.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U doet uw best om werk te vinden en maakt gebruik van de hulp van de gemeente.

Let op: Als je tussen de 18 en 27 jaar oud bent, zijn er andere regels. Je vraagt de uitkering ook bij ons aan. Maar je moet eerst 4 weken naar werk zoeken of kijken of je een opleiding kunt doen. Dit heet de zoekperiode. Meer informatie over de regels en de zoekperiode op de pagina Bijstandsuitkering voor jongeren.

Bijzonderheden

Meer weten?

De Rijksoverheid geeft ook informatie over de bijstand:

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

Vraag de bijstand aan via de website werk.nl van het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Dit gaat zo:

Verzamel eerst alle gegevens die u nodig heeft bij de aanvraag. Dit zijn gegevens van uzelf en uw huisgenoten:

 • naam, geboortedatum, BSN, nationaliteit en (als dat nodig is) verblijfsvergunning
 • financiële gegevens zoals:
  • inkomen, bijvoorbeeld loon, alimentatie of belastingteruggave
  • vermogen, zoals spaargeld, een eigen huis of beleggingen
  • schulden
  • hoeveel u betaalt aan hypotheek of huur
  • uw bankrekening of bankrekeningen
 • begin- en einddatum van uw laatste baan
 • bewijs van stopzetten studiefinanciering van DUO

Doe de aanvraag online met uw DigiD. Kunt u de aanvraag niet zelf doen? U mag iemand machtigen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

 • Als je tussen de 18 en 27 jaar oud bent, zijn er andere regels. Je vraagt de uitkering ook via www.werk.nl aan. Maar je moet eerst 4 weken naar werk zoeken of kijken of je een opleiding kunt doen. Dit heet de zoekperiode. Kijk op Bijstandsuitkering voor jongeren voor meer informatie.

  Lees verder
 • Als u een bijstandsuitkering heeft, moet u veranderingen op tijd doorgeven. Soms moet u een verandering zo snel mogelijk doorgeven. Bijvoorbeeld als:

  • u verhuist.
  • iemand bij u komt wonen.
  • iemand bij u woonde, maar vertrekt.
  • u of iemand in uw gezin inkomsten heeft, ook af en toe.
  • u iets groots koopt of verkoopt, zoals een auto of caravan.

  Verschillen de inkomsten per maand? Geef de bedragen dan iedere maand door. Als de inkomsten 1 keer per half jaar verschillen, geeft u dit 1 keer per half jaar door.

  Geeft u de verandering niet door, dan kunnen we de uitkering tijdelijk stoppen. Of zelfs helemaal stoppen. Bent u te laat met doorgeven? Dan kunnen we u een waarschuwing of boete geven.

  Online uw wijziging doorgeven

  Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

  Lees verder
 • U mag met een bijstandsuitkering op vakantie. Vraag de vakantie van tevoren bij ons aan. U heeft recht op 4 weken per jaar vakantie. Dat zijn 28 dagen. Alle dagen van de week tellen mee, ook de weekenden.

  Lees verder
 • We betalen de bijstandsuitkering, de IOAW en de IOAZ op de volgende dagen uit

  • 4 januari 2022
  • 4 februari 2022
  • 4 maart 2022
  • 4 april 2022
  • 4 mei 2022
  • 3 juni 2022
  • 4 juli 2022
  • 4 augustus 2022
  • 2 september 2022
  • 4 oktober 2022
  • 4 november 2022
  • 2 december 2022
  • 4 januari 2023
  Lees verder
 • Als u bijstand aanvraagt, moet u een tijdje wachten op de beslissing. Heeft u te weinig geld om van te leven? Na 4 weken kunt u een voorschot krijgen. Hebben we een besluit genomen en krijgt u een bijstandsuitkering? Dan verrekenen we het voorschot met de uitkering. Als u geen bijstandsuitkering krijgt, moet u het bedrag van het voorschot terugbetalen.

  Lees verder
 • Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En had u in de gemeente waar u eerst woonde een uitkering? Uw uitkering loopt niet automatisch door. Kijk bij Bijstandsuitkering voor meer informatie.

  Lees verder
 • Als u een uitkering krijgt, moet u daar iets voor terug doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Bent u ouder dan 18? En heeft u nog geen recht op AOW? Ga dan op zoek naar vrijwilligerswerk. U mag zelf een voorstel doen. Wij kunnen u ook helpen om vrijwilligerswerk te vinden.

  Is er een reden waarom u bepaald werk niet kunt doen? Laat het ons dan weten. Weigert u om de tegenprestatie te doen? Dan mogen wij uw uitkering verlagen. U mag wel bezwaar maken tegen onze beslissing over de tegenprestatie.

  Lees verder
 • De Participatiewet is een wet voor:  

  • iedereen met een bijstandsuitkering  
  • voor iedereen die kan werken, maar daar hulp bij nodig heeft.  

  Het doel is dat u een baan vindt bij een gewone werkgever. Ook als u een beperking heeft.  
   
  Hoe werkt het?  
  Als u zich bij ons meldt voor een uitkering, kijken we samen met u naar wat u wel kan. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Wij helpen alleen mensen die het moeilijk om zelf een baan te vinden. We begeleiden deze mensen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld als iemand door een handicap geen volledige baan aankan. Kunt u wel werken, maar lukt het u niet om een baan te vinden? Dan helpen wij u met het zoeken naar werk.
   
  Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld:  

  • U kunt een sollicitatietraining of een werkstage doen.  
  • Een werkgever kan gebruik maken van een subsidie voor een aanvulling in de loonkosten.

  Uiteindelijk gaat het erom dat u werk kunt doen dat past bij wat u kunt doen én bij de vraag van de arbeidsmarkt.

  De Participatiewet verving in 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong.

  Lees verder
 • U krijgt 1 keer per jaar een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstand u heeft gekregen in het afgelopen jaar. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte. Ook heeft u de jaaropgave nodig als u een toeslag, zoals de huurtoeslag, of studiefinanciering aanvraagt.

  We sturen u de jaaropgave vanzelf toe. Meestal in de winter. Heeft u in april nog niets gekregen? Laat het ons dan weten.

  Bent u de jaaropgave kwijt? We sturen geen nieuwe. Vraag bij de belastingdienst om een IB60 formulier. Hierop staan uw inkomsten.

  Lees verder
 • Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan moet u de Nederlandse taal voldoende begrijpen. Dit is belangrijk, omdat het dan makkelijker is om een baan te vinden.

  U hoeft de Nederlandse taal niet vloeiend te spreken, schrijven en lezen. We verwachten dat u eenvoudige gesprekken in het Nederlands kunt voeren. Ook kunt u korte, eenvoudige teksten schrijven, lezen en begrijpen. Dit lijkt op het niveau van een leerling van de basisschool in groep 8. U bewijst dat u dit kan met een diploma.

  Hoe krijgt u dit diploma? Dit gaat zo:

  • U maakt de taaltoets.
  • Wij bieden deze toets gratis aan.
  • Als u deze toets goed maakt, krijgt u hier een diploma voor.
  • Haalt u de toets niet? Dan verwachten we van u dat u heel hard probeert uw Nederlands te verbeteren en de toets nog een keer doet. Dan moet u de toets wel halen.

  Doet u uw best niet? En wilt u uw Nederlands niet verbeteren? Dan kunnen we besluiten dat u minder uitkering krijgt. Dit gaat zo:

  • de eerste 6 maanden krijgt u 20% minder
  • de tweede 6 maanden krijgt u 40% minder
  • na 1 jaar kunnen we beslissen dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.
  Lees verder
 • Kijk hiervoor op de site van de Rijksoverheid. Zij leggen uit hoe u dit doet.

  Lees verder