Maandverklaring bijstandsuitkering

Met de maandverklaring moet u iedere maand aangeven of er iets of niets is veranderd wat van belang kan zijn voor het recht op uw uitkering of de hoogte van de uitkering.

U ontvangt deze maandverklaring rond de 20ste van iedere maand. Op de maandverklaring staat de datum waarop het formulier weer ingeleverd moet worden, dit zal rond de laatste dag van de maand zijn.

Bijzonderheden

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

Over het algemeen moet u wijzigingen die van invloed zijn op uw gezin-, woon-, inkomens- en werksituatie doorgeven op uw maandverklaring. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wijzigingen die u op de maandverklaring aan ons door moet geven:

  • Er is iemand bij u in huis komen wonen of iemand die bij u woonde is vertrokken.
  • U heeft een (0-uren) contract gekregen bij een werkgever of u deeltijd werk is afgelopen.
  • Uw kind gaat studeren of is gestopt met zijn studie. Hierdoor is zijn studiefinanciering gewijzigd.
  • U wilt op vakantie gaan, geef dit dan minimaal 4 weken van te voren door. U mag niet langer op vakantie dan de periode waarvoor u toestemming heeft.
  • U heeft een auto gekocht of verkocht (maakt niet uit voor welk bedrag).
  • U heeft iets gewonnen in de loterij, dit kan bijvoorbeeld een geldprijs zijn, een fiets of auto.
  • Als u spaargeld krijgt, een gift, een erfenis of vermogen (uit bijvoorbeeld een (boedel)scheiding of lijfrentepolis).

Hierboven worden slechts een aantal voorbeelden genoemd. Twijfelt u of u een wijziging door moet geven aan ons neem dan gerust contact op met de gemeente.

Aanpak

Zorg ervoor dat uw handtekening (en die van uw eventuele partner) op het formulier staat. Vergeet ook niet eventuele bewijsstukken mee te sturen.