Eenmalige energietoeslag

We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. 

Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de eenmalige energietoeslag. 

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Deze eenmalige energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden.

Let op: u kunt de regeling aanvragen tot en met 30 juni 2022. Daarna sluit de regeling automatisch. U kunt dan geen aanvraag meer indienen.

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u op 1 maart 2022: 

 • 21 jaar of ouder bent; 
 • in de gemeente woont; en 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm per maand. 

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

Personen tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag in Euro's
Alleenstaand € 1.244,-
Alleenstaande ouder/verzorger met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.518,30
Getrouwd of samenwonend- beiden jonger dan de AOW-leeftijd € 1.777,-
Personen vanaf de AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag in Euro’s
Alleenstaand € 1.382,-
Getrouwd of samenwonend – 1 persoon of beiden AOW-leeftijd of ouder € 1.873,-

Geen recht op eenmalige energietoeslag als:

 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u student bent en studiefinanciering (WSF) ontvangt;
 • u kamerbewoner bent;
 • u in een instelling woont (bijvoorbeeld zorg- of verpleeginstelling, revalidatiecentrum  of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u ingeschreven staat op een briefadres in de gemeente en u heeft geen eigen woonadres;
 • u in voorarrest of detentie verblijft;
 • u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen.

Automatische toekenning

Als u op 1 maart 2022 een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz), een individuele inkomenstoeslag of een tegemoetkoming uit het participatiefonds van de gemeente heeft ontvangen wordt de energietoeslag automatisch aan u toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. Zie hiervoor onze bezwaarpagina.

Belangrijk om te weten: we betalen één toeslag per huishouden, omdat u met elkaar één energiecontract heeft.

Aanvraag

Heeft u geen eenmalige tegemoetkoming energiekosten ontvangen dan kunt u dit zelf aanvragen. 

Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Hiermee ondertekent u ook het aanvraagformulier. Als u een partner heeft, moet uw partner ook met DigiD het formulier ondertekenen.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan bij DigiD.nl. Ongeveer 5 werkdagen later ontvangt u via de post uw DigiD. 
Wanneer digitaal aanvragen niet mogelijk is, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. 

Eenmalige energietoeslag aanvragen

 

Wilt u voor andere kosten bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan ook contact met ons op. We bespreken dan met u wat er mogelijk is. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0597 617555.

Termijn

We nemen uiterlijk binnen 8 weken de beslissing nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dit geldt ook voor de mensen die ambtshalve de tegemoetkoming hebben ontvangen. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen voor uw huis? Kijk dan ook op onze pagina Energieloket Pekela.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.