Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Verhuizen en gemeentelijke belastingen

Hoe zit het met verhuizen en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing?

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing en geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Verkoopt u uw woning, dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Ook het eigenarendeel van de rioolheffing betaalt u voor een jaar. De gemeente kijkt bij deze belastingsoorten namelijk naar de situatie op 1 januari. Bij verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing, kunt u bij verhuizing ontheffing krijgen. De peildatum voor ontheffing is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u op de eerste dag staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) bent u belastingplichtig. Na de wijziging van uw adres in de BRP krijgt u automatisch bericht over de ontheffing.

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing en geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.