Berichtenbox voor bedrijven (NL/EN)

De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.

https://ondernemersplein.kvk.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/