Seniorenconvent

De raad heeft een seniorenconvent. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig. De taak van het seniorenconvent is het bepalen welke onderwerpen wanneer op de voorlopige agenda voor de raadsvergaderingen worden geplaatst.

Vergaderschema gemeenteraad en seniorenconvent

Informatieraden worden gehouden via videovergadering. De raadsvergadering: in het seniorenconvent wordt bepaald of deze fysiek in De Halte Democratie te Winschoten wordt gehouden of via videovergadering.

Vergaderschema gemeenteraad en seniorenconvent 2021 (versie 12 april 2021)
Uiterste datum aanlevering raadsvoorstel (donderdag) Behandeling in B&W (dinsdag) Verzending naar seniorenconvent (vrijdag) Seniorenconvent (woensdag) Verzending naar de raad (dinsdag) Raadsvergadering (dinsdag)
          26 januari - Inforaad (vergadering vervallen)
8 december 15 december 8 januari 13 januari 19 januari 2 februari - Raad (vergadering vervallen)
          9 februari - Inforaad (vergadering vervallen)
14 januari 19 januari 29 januari 9 februari 16 februari 3 maart - Raad
          16 maart - Inforaad
25 februari 2 maart 12 maart 24 maart 30 maart 14 april - Raad
          27 april - Inforaad (vergadering vervallen)
8 april 13 april 23 april 28 april 6 mei (donderdag) 19 mei - Raad
          1 juni - Extra raad beëdiging burgemeester
          15 juni - Inforaad
20 mei 25 mei 4 juni 16 juni 22 juni 7 juli - Reking/Raad
          7 september - Inforaad
19 augustus 24 augustus 27 augustus 8 september 14 september 29 september - Raad
          12 oktober - Inforaad
13 september 20 september 1 oktober 20 oktober 26 oktober 10 november - Begroting
14 oktober 19 oktober 29 oktober 9 november 16 november 1 december - Raad
          7 december - Inforaad
26 oktober 2 november 12 november 24 november 30 november 15 december - Raad

Vakanties

Vakanties regio Noord-Nederland
Vakantie Datum Regio Onderwijs Week
Kerst 21-12-2020 tot en met 01-01-2021 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 52/53
Voorjaar 22-02-2021 tot en met 26-02-2021 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 8
Mei 03-05-2021 tot en met 07-05-2021 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 13/14
Zomer 12-07-2021 tot en met 20-08-2021 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 28 - 33
Bouwvak 26-07-2021 tot en met 13-08-2021 Noord Bouwvak 30 - 31
Herfst 18-10-2021 tot en met 22-10-2021 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 42
Kerst 27-12-2021 tot en met 07-01-2022 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 52

Feestdagen en vrije dagen

Feestdagen en vrije dagen 2021 Datum Week
Nieuwjaarsdag 1 januari (vrijdag) 53
Goede vrijdag 2 april (vrijdag) 13
Pasen 4 en 5 april (zondag en maandag) 13/14
Koningsdag 27 april (dinsdag) 17
Dodenherdenking 4 mei (dinsdag) 18
Bevrijdingsdag 5 mei (woensdag) 18
Hemelvaartsdag 12 mei (donderdag) 19
Pinksteren 23 en 24 mei (zondag en maandag) 20/21
Kerstmis: eerste kerstdag 25 december (zaterdag) 51
Kerstmis: tweede kerstdag 26 december (zondag) 51

Feestweek Pekela

Feestweek Nieuwe Pekela (tweede zaterdag juni) 13 tot en met 20 juni
Feestweek Oude Pekela (tweede zaterdag september) 11 september tot en met 16 september