Vergaderschema gemeenteraad en seniorenconvent 2022

Vergaderschema van de gemeenteraad en het seniorenconvent 2022.

Als het nodig is zal i.v.m. corona en verbouwing raadszaal de raadsvergaderingen voor het jaar 2022 op woensdag worden gehouden uitgangspunt blijft dinsdag raadsvergaderingen te houden.

Vergaderschema gemeenteraad en seniorenconvent 2022 (versie april 2022)
Uiterste datum aanlevering raadsvoorstel (donderdag) Behandeling in B&W (dinsdag) Verzending naar seniorenconvent (donderdag) Seniorenconvent (woensdag) Verzending naar de raad (dinsdag) Raadsvergadering: woensdag; Informatieraad: dinsdag Weeknummer
          25 januari - Inforaad 4
14 december 21 december 11 januari 19 januari 20 januari 1 februari - Raad 5
          8 februari - Inforaad 6
          8 maart - Inforaad 10
Verkiezingen         14, 15,16 maart 11
          29 maart - Raad afscheid 13
      CS onderzoek geloofsbrieven 18 - 21 maart   30 maart - Installatie raad (college?) 13
          19 april - Inforaad 16
31 maart 5 april 14 april 20 april 28 april 26 april - Raad (Installatie college?) 17
          24 mei - Inforaad 21
28 april 3 mei 12 mei 18 mei 25 mei 7 juni extra - Raad 23
          21 juni - Inforaad 25
19 mei 24 mei 2 juni 15 juni 21 juni 5 juli - Rekening Raad 27
          20 september - Inforaad 38
25 augustus 30 augustus 6 september 14 september 20 september 4 oktober - Raad 40
          25 oktober - Inforaad 43
29 september 3 oktober 13 oktober 19 oktober 27 oktober 8 november - Begroting 45
          29 november - Inforaad 48
27 oktober 1 november 11 november 23 november 29 november 13 december - Raad 50

Vakanties

Vakanties regio Noord-Nederland
Vakantie Datum Regio Onderwijs Week
Kerst 25-12-2021 tot en met 09-01-2022 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 52/1
Voorjaar 19-02-2022 tot en met 27-02-2022 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 8
Mei 30-04-2022 tot en met 08-05-2022 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 17/18
Zomer 16-07-2022 tot en met 28-08-2022 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 28 - 34
Bouwvak 30-07-2022 tot en met 20-08-2022 Noord Bouwvak 31 - 33
Herfst 15-10-2022 tot en met 23-10-2022 Noord Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 42
Kerst 24-12-2022 tot en met 08-01-2023 Nederland Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 52

Feestdagen en vrije dagen

Feestdagen en vrije dagen 2022 Datum Week
Nieuwjaarsdag 1 januari (zaterdag) 52
Goede vrijdag 15 april (vrijdag) 15
Pasen 17 en 18 april (zondag en maandag) 15/16
Koningsdag 27 april (woensdag) 17
Dodenherdenking 4 mei (woensdag) 18
Bevrijdingsdag 5 mei (donderdag) 18
Hemelvaartsdag 26 mei (donderdag) 21
Pinksteren 5 juni en 6 juni (zondag en maandag) 22/23
Kerstmis: eerste kerstdag 25 december (zondag) 51
Kerstmis: tweede kerstdag 26 december (maandag) 52

Feestweek Pekela

Feestweek Nieuwe Pekela (tweede zaterdag juni) 11 tot en met 18 juni
Feestweek Oude Pekela (tweede zaterdag september) 10 september tot en met 17 september

 De raad heeft een seniorenconvent. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig. De taak van het seniorenconvent is het bepalen welke onderwerpen wanneer op de voorlopige agenda voor de raadsvergaderingen worden geplaatst.