Wob-verzoek doen

Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Zoekt u informatie over ons beleid? Maar kunt u deze niet vinden? Vraag deze informatie dan bij ons op. Dit heet een Wob-verzoek. Vertel er duidelijk bij welke informatie u zoekt.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De informatie is bij ons aanwezig.
  • De informatie is ergens op vastgelegd, bijvoorbeeld in een document, foto of film, band. Het kan op papier of digitaal zijn.
  • Het gaat over beleid. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.
  • U hoeft niet te vertellen waarom u de informatie opvraagt.
  • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie die de veiligheid in Nederland in gevaar brengt. Het kan zijn dat we u de informatie dan niet geven. Of u krijgt een gedeelte.

Bijzonderheden

Meer weten?
Kijk ook naar de informatie over het Wob-verzoek bij andere overheden bij Rijksoverheid.nl.

Termijn

We beslissen binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

Aanpak

Het Wob-verzoek dient u in bij het bestuursorgaan dat beschikt over het document.

Een Wob-verzoek voor de gemeente Pekela dient u bij voorkeur schriftelijk in. Stuur uw brief aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela
Postbus 20 000
9665 ZM Oude Pekela

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.