Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Bezwaar, klacht of schademelding

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of het niet eens bent met een beslissing.

  • Bezwaar en beroep

    Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

  • Klacht over de gemeente

    Vindt u dat iemand van de gemeente u niet goed behandeld heeft? Bijvoorbeeld een ambtenaar of bestuurder? U kunt dan een klacht bij ons indienen.

  • Schadeclaim gemeente

    Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Of juist door achterstallig onderhoud? In bepaalde situaties is de gemeente voor de schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.