Collegeprogramma

Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

Het dagelijks bestuur van de gemeente ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen bij de gemeenteraad en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft. Ook neemt het college zelf beslissingen. Besluiten die het college zelf mag nemen, zijn aangewezen in de wet, of zijn overgedragen door de raad. Ze gaan meestal over uitvoerende zaken.

Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen, stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op. Daar staat in wat zij de komende vier jaar van plan zijn te gaan doen.

Coalitieakkoord 2022 - 2026 (pdf, 5.088 kB)