Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 5 april 2022

Verkoop perceel grond Industrieweg West Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het perceel met nummer sectie I, nummer D-3027, geheel en D-3028 gedeeltelijk, aan de Industrieterrein-West te Oude Pekela voor een bedrag van € 306.720,= excl. BTW te verkopen aan Flexbouw bedrijfsunits BV. (zie bijlage 1).

  2. De financiële afwikkeling te verantwoorden in grondexploitatie en de voorjaarsnota 2022.

  3. Akkoord te gaan met bijgaand concept persbericht (zie bijlage 4).