Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 21 juni 2022

Wensen en bedenkingen stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het principebesluit van het Veiligheidsberaad tot het oprichten van een stichting Expertisebureau Risicobeheer en de beweegredenen daartoe;

  2. Te besluiten de Raad voor te stellen daarop geen nadere wensen en bedenkingen te formuleren;

  3. Daartoe bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.

Voorgenomen besluiten inzake functiewaardering gemeente Pekela 2022

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de gevolgde procedure;

  2. Besluiten om de conversietabel vast te stellen per 01-06-2022;

  3. Een voorgenomen besluit nemen inzake de vaststelling van de concept functie-indelingen en dit kenbaar maken aan de medewerkers ten behoeve van de zienswijze-procedure.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2021

Het college heeft besloten:

  1. De toezichtsinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen;

  2. De vastgestelde vragenlijst via Mijn Duo te verzenden naar de inspectie van het Onderwijs