Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 1 februari 2022

Benoeming lid seniorenraad

Het college heeft besloten:

  1. benoeming tot nieuw lid van de Seniorenraad Pekela.

Resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten 2021

Het college heeft besloten:

  1. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP vast te stellen

  2. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging reisdocumenten vast te stellen

  3. De rapportage resultaten zelfevaluatie BRP vast te stellen

  4. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten vast te stellen.