Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 15 februari 2022

Vaststellen Jaarverslag 2020 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo

Het college heeft besloten:

  1. Bijgevoegd jaarverslag 2020 Toezicht Calamiteiten en geweld Wmo vast te stellen;
  2. Middels bijgevoegde brief de raad te informeren over dit jaarverslag (zie besluitpunt 1.).