Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 1 februari 2022

PMD controle gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden tot de volgende week

Uitbreiding capaciteit 'Over de brug' als 'sociaal gemeentehuis'

  1. Het pand Over de brug (H. Hindersstraat 54 Oude Pekela) uit te breiden met een prefab-gebouw en herinrichting van een aantal lokalen/kantoren tot spreekkamers;
  2. Hiervoor (zie besluitpunt 1.) de raad bij de Voorjaarsnota 2022 te vragen een krediet van € 90.000 ter beschikking te stellen;
  3. De uitvoering (zie besluitpunt 1.) vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 ter hand te nemen.
  4. Dit grotendeels te dekken door het beschikbare incidentele budget voor de aanpassingen van € 72.000 te storten in de algemene reserve;
  5. De bijbehorende structurele kapitaallasten (zie besluitpunt 2.) van € 5.850,- per jaar en de storting in de reserve (zie besluitpunt 3.) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022;
  6. De gemeenteraad middels een raadsbrief informeren