Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 10 mei 2022

Voorlopige jaarrekening 2021 en beleidsladers begroting Afeer 2023

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 en beleidskaders Afeer 2023;

  2. De gemeenteraad hierover te informeren.

kwijtschelding opgeschorte huur/pacht

Het college heeft besloten:

  1. De huurachterstand van sportvereniging Zempo over de jaren 2020 en 2021en de achterstand in de betaling van de pacht voor het horeca gedeelte van stichting MFC De Binding van 8 maanden uit 2021 kwijt te schelden.

  2. De gemeentelijke kosten voor mislopen huur en pacht vast te stellen op € 15.871,71,--.

  3. De kosten te dekken uit het restant van de door het rijk beschikbaar gestelde Corona compensatie gelden 2021