Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 9 februari 2021

Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) en zelfevaluatie reisdocumenten

Nummer: 202100011

Datum besluit: 05/02/2021

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de uitslagen van de zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie reisdocumenten

Heronderzoek TOZO

Nummer: 202100079

Datum besluit: 05/02/2021

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het uitbesteden van de heronderzoeken TOZO aan een externe partij.

  2. De kosten ad € 12.222,- te dekken uit de daarvoor bestemde rijksregelingen.