Parafenbesluitenlijst 8 juni 2021

Inkoop jeugdhulpregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies “De volgende stap. Inkoop jeugdhulp 2022 en verder…”

 2. Kennis te nemen van de reden, dat de gemeenten Pekela, Veendam, Midden- Groningen en Groningen “verkennergemeente” zijn voor de nieuwe inkoop jeugdhulp;

 3. Vaststellen van de door Groningse bestuurders geformuleerde “stip op de horizon”;

 4. Vaststellen van het hybride model inkoop jeugdhulp voor de jeugdhulpregio Groningen;

 5. Kennis te nemen van de vervolgstappen tot 1 juli 2022;

 6. De raad te informeren middels bijgevoegde concept- brief.

Vaststelling subsidie Peuteropvang en VE 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de ingevulde monitor en eindverantwoording Pekela 2020, de inhoudelijke verantwoording, en de jaarrekening 2020, de subsidie aan Stichting Peuterwerk 2020, locaties Oude en Nieuwe Pekela, vast te stellen op € 249.838,-.

 2. Op grond van de jaarrekening 2020 locatie de Ukkies, de subsidie aan Stichting Peuterwerk 2020, locatie Boven Pekela, vast te stellen op € 20.000,-.

 3. Op grond van de ingevulde monitor en eindverantwoording Pekela 2020, de inhoudelijke verantwoording, en de jaarrekening 2020, de subsidie aan Kinderopvang Winschoten 2020, vast te stellen op € 19.043, -.

 4. Stichting Peuterwerk middels bijgevoegde beschikkingen op de hoogte brengen van uw besluit.

 5. Kinderopvang Winschoten middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift wel gegrond te
  verklaren m.b.t. de intrekking en herziening van de bijstandsuitkering over de periode van 1 december 2019 tot en met 28 februari 2020.

 2. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaring m.b.t. de intrekking en herziening van de bijstandsuitkering over de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020