Parafenbesluitenlijst 6 juli 2021

Conceptbegroting 2022 Afeer

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van Afeer;

  2. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer;

  3. De financiële gevolgen van incidenteel € 86.000,- aan hogere lasten in 2022 te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2021.

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift (inzake intrekken en terugvorderen) ongegrond te verklaren.

  2. Geen proceskostenvergoeding toekennen.

  3. Wel dwangsom toekennen