Parafenbesluitenlijst 3 augustus 2021

Zienswijze mededelingsnotitie MER ten behoeve van oprichting medische isotopenfabriek SHINE te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze op de mededelingsnotitie MER ten behoeve van oprichting isotopenfabriek SHINE te Veendam.