Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 30 maart 2021

Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Werk in Zicht 2021

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Het bijgaande uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Werk in Zicht 2021 vast te stellen;

  2. Kennis te nemen van het programmaplan Werk in Zicht 2021.

Aanwijzen verplichte verlofdag 2021

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Te bepalen dat de gemeente Pekela op 14 mei 2021 gesloten is en die dag aanwijzen als een verplichte vrije dag voor de medewerkers van de gemeente Pekela

Beleidsplan SHV 2021 – 2024

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024;

  2. Het beleidsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.