Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 2 februari 2021

Subsidiebeschikkingen AVB 2021

Nummer: 202000863

Datum besluit: 29/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2021 niet te indexeren;

  2. Voor het jaar 2021 bijgaande beschikkingen te versturen.

Beslissing op bezwaar

Nummer: 202100060

Datum besluit: 29/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

  2. Geen dwangsom toe te kennen.