Parafenbesluitenlijst 27 juli 2021

Tijdelijke urenuitbreiding medewerker Ontwikkeling III, Team Fysiek, taakveld Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting

Het college heeft besloten:

  1. Een medewerker Ontwikkeling III van het team Fysiek, taakveld Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting gedurende de periode van 01-05-2021 t/m 31-12-2021 een urenuitbreiding van 8 uur per week geven ten behoeve en ten laste van het project Pekela geeft gas!

  2. De extra kosten van € 13.400 in 2021 te dekken vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de organisatiekosten bij dit project en de begroting daarop aan te passen bij de najaarsnota 2021.

Besluit hersteloperatie toeslagen

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaand Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.

Herijking vervoersovereenkomst publiek vervoer

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met het addendum vervoersovereenkomst 28 juni 2021 en de bijlage bij het addendum vervoersovereenkomst 28 juni 2021

Conceptaanvraag voor de realisatie van zes appartementen ter hoogte van de Feiko Clockstraat 131 te Oude Pekela (Kral-locatie)

Het college heeft besloten:

  1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen ter hoogte van de Feiko Clockstraat 131 te Oude Pekela (Kral-locatie);

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.