Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 16 maart 2021

Afhandeling aanvraag vrijstaande woning aan de Houtstek

Datum besluit: 12/03/2021

Het college heeft besloten:

1. De ingediende zienswijzen niet tegemoet te komen

2. De raad verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te geven

3. De definitieve afhandeling te verzorgen na besluit van de raad