Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 12 oktober 2021

Routebureau 2022-2025

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het rapport Routebureau Groningen voor de periode 2022-2025, zie bijlage 1.

  2. De bijdrage vanuit Pekela ad € 2000,46 vanaf 2022 tot en met 2025 te dekken uit budget Toerisme.