Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 7 september 2021

Vervanging Klimaatinstallaties Gemeentehuis Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Vervanging van de cv-ketel door 3 kleinere cv-ketels in cascade opstelling.

  2. Vervanging van de huidige koelmachine door het aanbrengen van een warmtepomp om zo een hybride installatie te creëren door de cv-ketels te combineren met een warmtepomp i.v.m. verduurzaming van het gebouw.

  3. De raad bij de najaarsnota vragen een krediet van in totaal € 82.000,- beschikbaar te stellen

  4. Het totaalbedrag van deze investeringen ad € 82.000,- (excl. btw) te activeren en af te schrijven in 15 jaar en de bijbehorende kapitaallasten van € 7.500 minus verwachte energiebesparing van € 2000,- te verwerken in de begroting 2022.

Voortzetting huur gemeentewerf Industrieweg-West 41 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg.

Een jaar extra tijd voor de realisatie van de woning op kavel 6 't Ol Alteveer

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg

Aanwijzing plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Afeer

Het college heeft besloten:

  1. De heer Bé Schollema aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Afeer.

Aanpassing groslijstvereisten binnen het inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg