Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 30 maart 2021

Groot onderhoud wegen

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen om €200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Onderhoud wegen.

  2. Onderhoud aan diverse wegen in de gemeente uit te voeren.

Vaststellen inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021

Het college heeft besloten:

  1. Het Inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021 vast te stellen.

  2. Beleid en voorwaarden te publiceren op de website van de gemeente.

Informatie over kosten ‘No Cure No Pay’ bedrijven ontvangen WOZ-bezwaren

Het college heeft besloten:

  1. Middels bijgevoegde brief de raad informeren over de vragen die zijn gesteld door de fractie van Samen voor Pekela.