Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 2 maart 2021

Subsidies Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met het subsidieverzoek van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds; Voor het studiejaar 2020/2021 € 1.464, - beschikbaar te stellen;

  2. De kosten te dekken vanuit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen "impuls re-integratie" zoals genoemd in de december circulaire 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging te betrekken bij de Voorjaarsnota 2021.