Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 24 augustus 2021

Verkoop bouwperceel Doorsneeweg 24 te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Een bouwperceel aan de Doorsneeweg 24 te Nieuwe Pekela te verkopen voor een bedrag van € 98.850,-- ex btw en kosten koper.

  2. De opbrengst van de grond als incidenteel voordeel te verantwoorden bij de najaarsnota 2021.

Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen (GR ODG)

Het college heeft besloten:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aanpassen van de GR ODG.

Machtiging

Het college heeft besloten:

  1. Betrokkenen te machtigen om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 1 september 2021 bij de Rechtbank Noord- Nederland.

  2. Betrokkenen te machtigen om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 8 september 2021 bij de Centrale Raad van Beroep.