Besluitenlijst 24 augustus 2021

Verkoop bouwperceel Doorsneeweg 24 te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Een bouwperceel aan de Doorsneeweg 24 te Nieuwe Pekela te verkopen voor een bedrag van € 98.850,-- ex btw en kosten koper.

  2. De opbrengst van de grond als incidenteel voordeel te verantwoorden bij de najaarsnota 2021.

Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen (GR ODG)

Het college heeft besloten:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aanpassen van de GR ODG.

Machtiging

Het college heeft besloten:

  1. Betrokkenen te machtigen om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 1 september 2021 bij de Rechtbank Noord- Nederland.

  2. Betrokkenen te machtigen om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 8 september 2021 bij de Centrale Raad van Beroep.