Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 22 juni 2021

Standaard koopovereenkomst voor verkoop gronden bedrijventerreinen

Het college heeft besloten:

  1. Uitgiftebesluit en uitgifteverklaring in te trekken.

  2. Algemene voorwaarden gemeente Pekela d.d. 24-10-1995 in te trekken.

  3. Standaard koopovereenkomst te gebruiken voor verkopen gronden bedrijventerrein.