Besluitenlijst 15 juni 2021

MOT 2020-2022 De Badde bijstellen

Het college heeft besloten:

  1. Het jaarlijks beschikbare subsidiebudget voor De Badde voor 2021 te verhogen met € 50.000,-;

  2. Deze extra kosten voor 2021 te dekken door een aanvullende bezuinigingstaakstelling op te leggen aan het brede taakveld welzijn van € 50.000;

  3. De effecten daarvan in de najaarsnota 2021 te verwerken.