Besluitenlijst 11 mei 2021

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds regio Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds

  2. Voor het gemeentelijk deel cofinanciering (maximaal € 855.000,- bijdragen over een periode van 10 jaar) garant te staan voor deze aanvraag