Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 7 april 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 7 april 2020

Inzameling oud papier en karton (OPK)

Datum besluit: 02-04-2020

Poststuknummer: 202000176

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de winstwaarschuwing begroting afvalstoffen.
  2. De garantieprijs voor inzameling OPK af te schaffen
  3. Ter kennisname raad

Erkennen waterbodemkwaliteitskaart Hunze en Aa's

Datum besluit: 02-04-2020

Poststuknummer: 202000202

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde waterbodemkwaliteitskaart PFAS te erkennen.
  2. Het waterschap hier middels bijgevoegde brief over te informeren.
  3. De raad hier middels bijgevoegde brief over te informeren.