Parafenbesluitenlijst 7 april 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 7 april 2020

Inzameling oud papier en karton (OPK)

Datum besluit: 02-04-2020

Poststuknummer: 202000176

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de winstwaarschuwing begroting afvalstoffen.
  2. De garantieprijs voor inzameling OPK af te schaffen
  3. Ter kennisname raad

Erkennen waterbodemkwaliteitskaart Hunze en Aa's

Datum besluit: 02-04-2020

Poststuknummer: 202000202

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde waterbodemkwaliteitskaart PFAS te erkennen.
  2. Het waterschap hier middels bijgevoegde brief over te informeren.
  3. De raad hier middels bijgevoegde brief over te informeren.