Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 3 november 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 3 november 2020

HWA gemaal Houtstek/woonrijp maken 2e fase

Datum besluit: 30-10-2020   

Poststuknummer: 202000724

Het college heeft besloten:

  1. Een duiker en hwa gemaal aan te leggen en dit te dekken binnen de beschikbare kredieten GRP

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021

Datum besluit: 30-10-2020

Poststuknummer: 202000782

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

  1. de huidige Algemene plaatselijke verordening Pekela 2020 in te trekken;
  2. de Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021 vast te stellen;
  3. de Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Dr. Harm Brouwerstraat D 4 te Nieuwe-Pekela

Datum besluit: 30-10-2020

Poststuknummer: 202000794

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel van Dr. Harm Brouwerstraat D 4 te Nieuwe-Pekela
  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.