Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 22 september 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 22 september 2020

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019

Datum besluit: 18-09-2020

Poststuknummer: 202000579

Het college heeft besloten:

  1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang Pekela 2019 vast te stellen.

Wob-verzoek inzake Team Keizer

Datum besluit: 10-09-2020

Poststuknummer: 202000635

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk (geanonimiseerd) toe te wijzen
  2. Het Wob-verzoek gedeeltelijk door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie
  3. Het Wob-verzoek gedeeltelijk af te wijzen