Parafenbesluitenlijst 21 januari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 21 januari 2020

Overeenkomst accountantsdiensten boekjaar 2020

Datum besluit: 17-01-2020

Poststuknummer: 202000022

Het college heeft besloten bijgaand raadsvoorstel door te geleiden naar de raad ter besluitvorming