Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 20 oktober 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 20 oktober 2020

Ontwerp bestemmingsplan Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela

Datum besluit:16-10-2020

Poststuknummer: 202000738

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela”
  2. Het ontwerpbestemmingsplan “Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela” gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Dit advies en bijbehorende stukken na uw besluit ter kennisneming aan de raad voor te leggen.