Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 15 september 2020

Ter kennisname in de vergadering van 15 september 2020

Digitale Toegankelijkheidsverklaring website Pekela

Datum besluit: 15-09-2020

Poststuknummer: 202000623

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de opgestelde digitale toegankelijkheidsverklaring;
  2. Het ondertekenen door de verantwoordelijk portefeuillehouder van de digitale toegankelijkheidsverklaring;
  3. Het laten plaatsen van de digitale toegankelijkheidsverklaring op de websites in beheer van de gemeente Pekela voor 21 september 2020.