Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 14 januari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 14 januari 2020

Convenant AVB 2020-2021

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201900847

Het college heeft besloten:

  1. Het convenant AVB met twee jaar te verlengen, vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2022.
  2. Wethouder Busemann namens de gemeente het convenant AVB te laten ondertekenen.
  3. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2020 te verhogen met 2,59%.
  4. Voor het jaar 2020 bijgaande beschikkingen te versturen.

Raadsvoorstel aanvullende subsidies Biblionet 2020

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201901144

Het college heeft besloten bijgevoegd raadsvoorstel onder nummer 2019R0164 vast te stellen.

Beslissing op bezwaar Leerlingenvervoer

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201901147

Het college heeft besloten:

  1. De beslissing van 6 augustus 2019 te herroepen en in plaats daarvan een vervoersvoorziening toe te kennen in de vorm van aangepast vervoer, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie