Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 10 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 10 maart 2020

Collegebrieven beëindiging onderhoudssubsidies tennisverenigingen per 1-1-2021

Datum besluit: 06-03-2020

Poststuknummer: 202000153

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde brieven vast te stellen en te verzenden naar de geadresseerden.

Wijziging begroting 2020 Afeer

Datum besluit: 06-03-2020

Poststuknummer: 202000165

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van Afeer;
  2. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer.