Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 4 februari 2020

Aanwezig

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Loco secretaris: G. Klok

Vaststelling voorlopige subsidie De Badde 2020_v2

Het college heeft besloten:

  1. Een voorlopige budgetsubsidie ad. €1.022.011,- te beschikken aan De Badde voor 2020;
  2. Aanvullend een subsidie ad. €27.000,- te beschikken aan De Badde aangaande dienstverlening Huiselijk geweld voor 2020.

Behandelen subsidieaanvraag sloop na sluitingstermijn regeling

Aangehouden voor nader advies.